Over ODMIPArchiefTypologie Contact

De stad in het medium strip

Het project Op dat moment, in Parijs loopt als sinds 1997. Vanaf 2013 verschijnt de reeks met veel nieuwe afleveringen in een blog-versie op Blauwe Kamer, het tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Zie verder ook Tokyo 'Scape 2020.


Het ODMIP-archief ontsluit oude en nieuwe afleveringen...

Naast andere media geven strips op geheel eigen wijze een beeld van de stad en het landschap. Op z'n best neemt een strip net genoeg afstand van de alledaagse en fysieke werkelijkheid, zodat er niet alleen een beeldend verhaal ontstaat, maar ook een betekenisvolle typering van stedelijkheid. Onverwacht tonen strips de bijzondere karakteristiek van gebouwen en landschappen, en vooral van steden als Parijs, New York, Tokyo, Londen, Amsterdam, Brussel, Rotterdam en Den Haag.

© Dr.ir. Rob van der Bijl - RVDB Urban Planning, Amsterdam 1997-2021
[Disclaimer] [Colofon] [Top pagina] [English]