Disclaimer

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Rob van der Bijl (RVDB Urban Planning) waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorggedragen. Rob van der Bijl (RVDB Urban Planning) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de reeks Op dat moment, in Parijs.


© Marnix Rueb

Het auteursrecht van Op dat moment, in Parijs berust bij Rob van der Bijl (RVDB Urban Planning). Alle rechten van gelinkte sites (namen en -logo's, alsmede gerelateerde teksten, beelden en andere vormen van media) berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van samenstellers en uitgever informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

© Afbeeldingen en afbeeldingsfragmenten in elke aflevering berusten bij de auteur en/of zijn uitgever
© Idee, website en gerelateerde producten van Op dat moment, in Parijs berusten bij Rob van der Bijl (RVDB Urban Planning).