Colofon

Op dat moment, in Parijs wordt verzorgd door Rob van der Bijl (RVDB Urban Planning & Favas.net).

Het materiaal van Op dat moment, in Parijs is deels ontleend aan de striprubriek die in tien achtereenvolgende nummers van het tijdschrift Blauwe Kamer verscheen tussen juni 1997 en december 1998. Ook wordt materiaal ontleend aan het onderzoeksproject van Rob van der Bijl naar de betekenis van strips voor begrip en kennis van de stad, dat eveneens onder de titel Op dat moment, in Parijs sinds 1998 is verricht (onder meer in opdracht van uitgeverij Parterre). De resultaten daarvan zijn ad hoc verschenen. Voor de komende jaren zal ook nieuw materiaal worden gebruikt.


© Tomas Koolhaas & Louis Price (1991)

Speciale dank gaat uit naar al die stripauteurs die op enigerlei wijze hun werk ter beschikking stelden.

Op dat moment, in Parijs naar een idee van Rob van der Bijl,
met dank aan Mark Hendriks, Maarten Ettema, Mieka Vroom, Ida Rouwenhorst en Liesbeth Sluiter.

© Afbeeldingen in elke aflevering: de auteur en/of zijn uitgever
© Teksten & beeldcitaten: RVDB Urban Planning
© Vormgeving: RVDB Urban Planning & Blauwe Kamer
© Logo Op dat moment, in Parijs: Ronald van der Heide