English- and Dutch-language texts are on this site.
Er staan Engelstalige en Nederlandstalige teksten op deze site.Click here for an answer... Er = there?... The story of
er
There = er?... Klik hier voor een antwoord...


[home]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er = there?

It is hard, or nearly impossible to translate the Dutch word 'er'.

In Dutch 'er' is used in sentences like "Er blaft een hond" ("A dog is barking"). Despite its very small size, linguists keep on disagreeing on er’s morphological, syntactic and semantic status. If you use English, be happy that 'er' is not in your dictionary as long as it doensn't mean 'there'. But beware if you try to speak Dutch, as your use of this nasty word will betray you as a foreigner.

Example: in English 'er' is not necessary to distinguish between the next two sentences:

Architects design. (Architecten ontwerpen.)
The architect is designing. (Er ontwerpt een architect.)

'Er', according to the Belgian language scientist Stef Grondelaers (University of Leuven), is an accessibility marker, marking unexpected information in the second portion of the sentence.

See also (in Dutch) Stef Grondelaers (Universiteit van Leuven) - Grondelaers, S. & M. Brysbaert (1996). De distributie van het presentatieve er buiten de eerste zinsplaats. Nederlandse Taalkunde 1, 280-305. & Grondelaers, S. (2000). De distributie van niet-anaforisch er buiten de eerste zinsplaats. Sociolexicologische, functionele en psycholinguïstische aspecten van er’s status als presentatief signaal. Dissertatie K.U. Leuven.

More on Dutch/English language - click here... and learn all about 'Dunglish'.

 

 

Top of this page...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There = er?

Het woord 'er' is moeilijk in het Engels te vertalen

Niet-Nederlandstaligen hebben veel moeite met het woordje 'er'. Het makkelijkst voor hen is wanneer 'er' gebruikt wordt als de afgezwakte vorm van 'daar'. Maar zodra 'er' een andere functie heeft ontsporen buitenlanders. De Engelstalige architect houdt van zijn werk; en hij zegt: "Ik heb heel veel plezier in". 'Er' is lastig, en kan niet, of kan vaak beter niet worden vertaald.

De hond blaft.
Er blaft een hond.

Twee zinnen met geheel verschillende betekenis. De eerste zin heeft doorgaans betrekking op honden in de zin dat honden nu eenmaal de eigenschap hebben om te blaffen. De tweede geeft weer dat een bepaalde hond (bijvoorbeeld in de kamer hiernaast) aan het blaffen is. In het Engels is een woord als 'er' niet nodig om het verschil te maken.

Dogs bark.
The dog is barking.


Volgens de Belgische taalwetenschapper Stef Grondelaers is 'er' een accessibility marker (kennelijk is er geen Nederlandstalige term voorhanden). 'Er' maakt de lezer/hoorder attent dat er nieuwe, niet voorspelbare informatie in de rest van de zin te verwachten is.

In het stedebouwkundig plan was (er) rekening gehouden met infrastructuur.
In het stedebouwkundig plan was (er) rekening gehouden met dagopvang voor scenarioschrijvers & alcoholisten uit de omgeving.

In de eerste zin is strikt genomen 'er' niet nodig, omdat het te verwachten valt dat dit in een dergelijk plan gedaan wordt. Plan, infrastructuur, voorzieningen, en vergelijkbare termen zijn gangbaar in het stedebouwkundig vocabulair (maar misschien dat in Vlaanderen men toch hier het woord 'er' zou gebruiken). In de tweede zin is 'er' echt noodzakelijk, namelijk om de lezer te ondersteunen bij een onverwacht, niet-gebruikelijk verband, namelijk tussen een stedebouwkundig plan en een sociale voorziening die weinig voorkomt, en al helemaal nooit in zo'n plan wordt vastgelegd.

'There' is 'er'? Nee dus, of beter, meestal niet. Het antwoord is alleen maar ja als 'er' gebruikt wordt in de afgezwakte vorm van 'daar'.
Maar zou "er blaft een hond" vertaald kunnen worden met "there is a dog barking"? Of is dit weer een knap staaltje Dunglish?

Zie verder het werk van Stef Grondelaers (Universiteit van Leuven) - Grondelaers, S. & M. Brysbaert (1996). De distributie van het presentatieve er buiten de eerste zinsplaats. Nederlandse Taalkunde 1, 280-305. & Grondelaers, S. (2000). De distributie van niet-anaforisch er buiten de eerste zinsplaats. Sociolexicologische, functionele en psycholinguïstische aspecten van er’s status als presentatief signaal. Dissertatie K.U. Leuven.

Meer over Nederlandse/Engelse taal - klik hier... en leer alles over 'Dunglish'.

Top of this page...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME...
[home]

 (C) RVDB, Amsterdam 2005