RVDB - praktijk/practice

Klik hier... voor Nederlands.
Click here... for English.

 

RVDB - praktijk [top] [Engels]

RVDB kunt u raadplegen, inhuren, of een opdracht verlenen voor verschillende werkzaamheden. Om een indruk te geven van mogelijke opgaves en projecten volgt hier een beknopte lijst met het type werk dat RVDB recentelijk (heeft) verricht.

Infrastructureel advies
Stedebouwkundige onderzoek
Stedebouwkundig ontwerp
Regionale planning

Advies openbare ruimte
Studiereizen
Onderwijs

CV, klik hier...

LINKS, hieronder...

Lightrail.nl
GoDutchCycling
Favas.net
Op Instagram

[terug] [top]

 

 

 

 

 


RVDB - practice [top] [Dutch]

RVDB is skilled to perform many kind of jobs. Recent type of work is listed below:

Consultancy Infrastructure
Urban research
Urban planning and design
Regional planning

Consultancy public space
Study tours
Teaching

CV, click here...

LINKS, below...

Lightrail.nl
GoDutchCycling
Favas.net
At Instagram

[back] [top]

 

 (C) RVDB, Amsterdam 2005-2019