Hoezo vol!
For English version click here...

Het westelijk deel van Nederland bestaat uit een verstedelijkt gebied met lage dichtheid. Officieel heet dat gebied de 'Randstad'. Enkele jaren geleden is het aangeduid als 'Deltametropool'.

Waarom? Wat is een metropool?
Is Holland een metropool? Werkelijk?

Het is gewoon Holland! We houden er van zoals het is! Een gespreide verstedelijking rond historische steden. 6.000.000 inwoners. Niet veel voor een metropool.


Laagbouw, woningbouw in lage dichtheid: overal. Weinig veel spreiden. Het lijkt veel, maar het is het niet.
Misschien voelt het er vol, maar tegelijkertijd ontbreekt werkelijk hoge dichtheid.
Holland op z'n best: noch voordelen, noch nadelen van metropolitane stedelijkheid.

Ondertussen gaat de 'Hollandse verstedelijking' onverminderd voort. Suburbanisatie, maar niet ongebreideld, niet 'Amerikaans'.

Soms is de kans reëel dat op den duur een echt stedelijk niveau bereikt zal worden (IJburg). Her en der wordt geëxperimenteerd met quasi-historische vormgeving, waardoor iets bijzonders ontstaat, dat niet noodzakelijkerwijs ook goed is (Brandevoort). Verder blijft het klassieke uitsmeren gangbaar (Leidschenveen).

Hollandse suburbansatie. Drie typen, drie links:
1.
www.ijburg.nl
2. www.brandevoort.nu
3. www.leidschenveen.nl

Top...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broad Acre Dutch

Top...

The western part of the Netherlands is a low-dense urbanised area. Officially it is conceived as a 'fringe city' ("Randstad"). Some years ago the same area is labeled as "Delta Metropolis".

Why? What is a metropolis?
Is Holland a metropolis? Is it really?

It is just Holland! We like it as it is! A low-dense, sprawl around historic cities. 6.000.000 people.
Not much for a metropolis.


Low-rise, low-dense housing is built everywhere. Spreading less a lot. Looks like it is full, but it isn't.
Perhaps we feel fullness, while, certainly, lacking high density.
Holland at its best: no advantages and no disadvantages of high, metropolitan urbanity.

'Dutch urbanisation', no real sprawl. Almost urban in Amsterdam-IJburg. Or 'new urbanism' of Brandevoort. But still a lot of sprawl (Leidschenveen).

Broad Acre Dutch. Three types, three links:
1.
www.ijburg.nl
2. www.brandevoort.nu
3. www.leidschenveen.nl

Back...

Top...

 (C) RVDB, Amsterdam 2000-2006