Klik hier voor Nederlands...

Amsterdam, Leidsestraat, 1663

The red line represents the position of the Leidsestraat. This historic map is still useful for nowadays visitors.

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, Leidsestraat, 1663

De rode lijn geeft de positie weer van de Leidsestraat. Deze historische kaart is nog steeds bruikbaar voor hedendaagse bezoekers.

 
(C) RVDB, Amsterdam 2004