Giotto
Het voorstellen van Maria
Presentation of the VirginCapella degli Scrovegni (Padova)


Het Blauw van Giotto (1266-1337)

The Blue of Giotto (1236-1337)
English summary: click here...

Na Giotto is de Europese schilderkunst nooit meer hetzelfde. Zijn werk is een breuk met de Middeleeuwen en een doorbraak naar de moderne tijd. De fresco's te Padua vormen daarvan het fraaiste voorbeeld, maar staan niet alleen. Ook in het religieuze centrum van Assisi zijn Giotto's schilderingen te bewonderen.

Allereerst het kleurgebruik - het blauw! "Blauw is de eerste kleur die de bezoeker opvalt wanneer hij in het halfduister de Capella degli Scrovegni binnenkomt. Ongewoon in Giotto's tijd door zijn levendigheid, contrasteert met het donkere coloriet van de Byzantijnse mozaïken, met de kleuren van de Siennese fresco's, ... ", schrijft Kristeva.
Het blauw van Giotto is opmerkelijk. Niet alleen voor de toerist of kunstkenner van vandaag, maar juist ook voor Giotto's tijdgenoten, die immers overwegend bleek kleurgebruik gewoon waren. Dominant in die dagen was een lichtrood, aangevuld met bleek geel en groen. Het gebruik van blauw was sporadisch.
En dan het perspectief. Kristeva merkt in dit verband het volgende op: "Essentieel voor de architectonische samenhang van de fresco's te Padua is de behandeling van de kleurmassa's en hun nevenschikking: het oppervlak wordt tot volume en wordt opgedeeld in prisma's waarvan de ribben op elkaar stoten. Deze punten mijden het axiale punt van het perspectief en zo worden de prisma's geleed tot hangende kubussen die onder een hoek worden getoond."
De schilderkunstige ruimte van Giotto biedt tegenstrijdige perspectieven. Het verdwijnpunt van één of andere perspectievische constructie ontbreekt. Toch vermijdt Giotto de in zijn tijd gebuikelijke frontale voorstelling. Hij vervangt het non-perspectief door nieuw, eigenzinnig perspectief, waarin de schuine lijnen op elkaar botsen, waarin de afzonderlijke elementen binnen het schilderij ieder een ander perspectief vertegenwoordigen. Toeschouwers van toen en nu raken in verwarring, in Padua, en misschien nog wel meer in de perspectieven die in Assisi zijn te zien.

Met zijn werk doorbrak Giotto de religieuze en culturele conventies van zijn tijd. Hij deed dit al schilderend, want Giotto was geen ketter, geen politiek activist, maar schilder. Met schilderkunstige middelen - vernieuwend kleurgebruik en perspectief - schiep hij zo een afstand ten opzichte van religieus-maatschappelijk conventies en normen. Aldus liep Giotto eeuwen vooruit op de ontwikkeling van de Europese schilderkunst.

Deze tekst is een bewerking van een ongepubliceerde notitie (Rob van der Bijl, Delft 1984-1985) naar aanleiding van =bezoeken aan de Capella degli Scrovegni in Padua (Padova) in de zomer van 1984 en het voorjaar van 1985, en =lezing van Julia Kristeva, De vreugde van Giotto. Te Elfder Ure, Nijmegen 1984
Capella degli Scrovegni in Padua is intussen omgetoverd tot een geavanceerd museum. De kapelruimte is volledig geklimatiseerd en alleen nog via een sluis toegankelijk. Men kan er niet meer vrij rondlopen, maar wordt gecontroleerd en groepsgewijs enige minuten in de 'heilige' ruimte toegelaten (situatie zomer 2002).

 

Ervaar Giotto's ruimte
De met sterren versierde achtergond is ontleend aan het plafond van de
Capella degli Scrovegni in Padua (Italië). Concentreer uw blik op de gele sterren, blijf concentreren, beweeg uw ogen niet, en dan zult U uiteindelijk opgenomen worden in de blauwe diepte van Giotto!

(C) RVDB, Delft/Amsterdam 1984-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Blue of Giotto (1236-1337)

Giotto' s work represents a breakthrough. Giotto challanged religious and cultural conventions and standards of his time. Hij was no politician, nor a heretic. Hij was a painter. He transformed painting by inventing new uses of color and new forms of perspective. His introduction of blue was a revolution, while his perspective was ahead of future European painting.

 

Encounter Giotto's space
The star spangled background is derived from the ceiling of
Capella degli Scrovegni at Padova (Italy). Focus on the yellow stars, keep focusing and don't move your eyes, and eventually you will be soaked up by the blue space of Giotto!

Back...

(C) RVDB, Delft/Amsterdam, NETHERLANDS, 1984-2004