ARCHEOLOGIE

Verwrongen vlees,
Gesmolten ogen,
Doorbloedde neus.

De mond: een kwab.

Geen kin,
Gebroken kaken,
En oren ...

Ja, waar zijn de oren?

Ingedrukt,
Verdraait,
Afgerukt.


Rob van der Bijl, 1983-2008
Afbeelding: vrij naar Soutin