Lees het boek op Google Books...

Rob van der Bijl, Mark Hendriks, Fabric
Hoofdredactie: Rob van der Bijl
Ontwerp: Eva Heisterkamp

160 blz / 225 x 165 mm / paperback
€ 24.50 - ISBN 978 90 6450 743 4
Uitgeverij 010, Rotterdam, november 2010

Meer over Station Centraal verder op deze pagina....

Order here!!! Bestel hier...
De hernieuwde betekenis van het spoor wereldwijd zorgt ervoor dat de opvattingen over het klassieke station veranderen. Dat station wordt weer onderdeel van de stad en zorgt er tegelijkertijd voor dat de trein wordt gekoppeld aan andere vervoersmiddelen zoals de auto en de fiets. Bovendien plaatst de discussie over de duurzame stad het belang van een goed openbaarvervoersysteem, de koppeling van verschillende vervoerswijzen, de bereikbaarheid van stedelijke regio’s en binnenstedelijk bouwen opnieuw op de agenda. De uitdaging is om van stationsgebieden aangename en goed functionerende plekken in de stad te maken en ervoor te zorgen dat deze gebieden goed bereikbaar zijn: een ruimtelijke opgave gekoppeld aan een mobiliteitsambitie. Met het boek Station Centraal onderzoeken de rijksadviseur voor de infrastructuur Ton Venhoeven en spoorbouwmeester Koen van Velsen de mogelijkheden en geven aanzetten voor een verdere maatschappelijke discussie. Wanneer is een station meer dan alleen de plek waar de trein vertrekt en aankomt, maar een knooppunt van verschillende wijzen van vervoer? Hoe creëer je een aangename omgeving die goed verbonden is met de stad? En wat is nodig om dit alles procesmatig en institutioneel voor elkaar te krijgen? In dit rijk geïllustreerde boek is met inspirerende voorbeelden uit de hele wereld en vijf recente Nederlandse projecten gezocht naar de geheimen van een succesvolle verbinding van station en stad.

Rob van der Bijl op Youtube...

Rob van der Bijl op Youtube...

www.stationcentraal.eu/

home...

 

home...

(C) Rob van der Bijl (RVDB), Amsterdam 2011