Studiereis-paketten

KEY... LEGENDA...
Study Tour Packages - SORRY, NO ENGLISH YET!

Momenteel zijn een 9-tal pakketten beschikbaar namelijk:

Londen-Docklands
Lille-Euralille
Keulen & Ruhrgebied
Lyon
Manchester
Stuttgart/Karlsruhe
Los Angeles/San Francisco
Vancouver/Cascadia
Kaapstad/Zuid-Afrika

&

Paketten

Gebruikmakend van een internationaal netwerk van experts. Er wordt samengewerkt met Motivation Travel -Grouptravel & Incentives-.

Onderstaande pakketten kunnen op korte termijn worden aangeboden. In alle plaatsen is reeds contact gelegd met lokale deskundigen. Er kunnen ook andere steden of thema's aan gekozen pakket worden toegevoegd.

 

London-Docklands

Tweedaagse reis naar een echte metropool, waarvan het waterfront al jaren volop in ontwikkeling is. De Docklands vormen een nieuw centrum.
De reis belicht alle facetten van stedebouw en gebiedsontwikkeling. De nieuwste gebieden ten oosten van de Docklands worden bezocht, maar ook de ooit verpauperde wijk Brixton, maar nu herrezen, in het zuiden van Londen. Verder aandacht voor de 'congestion charge' en nieuw openbaar vervoer, zoals in Croydon. Presentatie in het nieuwe kantoor van de regio.

Lille-Euralille

Korte, tweedaagse reis naar een regionaal en tegelijkertijd internationaal knooppunt in ontwikkeling. Bezoek aan het historisch centrum. Verkenning van zowel het gemoderniseerde tramnet als het VAL-net (lichte automatische metro) in de stedelijke driehoek Lille-Roubaix-Tourcoing. Nadruk op ruimtelijke ontwikkelingen langs deze infrastructuur, en met name ook in de oude en nieuwe centra. Presentatie in Lille. Bezoek knooppunt Euralille.


Keulen & Ruhrgebied

Tweedaagse reis naar de stad Keulen. Nadruk ligt op de plannen rondom het nieuwe station aan op de rechteroever, pal tegenover het centrum met zijn Dom. Bijzonder onderwerp het openbaar vervoer, dat wil zegen het unieke Stadtbahn-systeem. Vergelijkbare projecten worden in het Ruhrgebied aangedaan. Maar daar zullen ook een aantal voormalige mijnlocaties worden bezocht, die de afgelopen jaren prachtig herontwikkeld zijn. Presentaties gepland in Keulen en Oberhausen.


Lyon

Deze driedaagse studiereis heeft in de eerste plaats tot doel om de openbare ruimte van Lyon te leren kennen. Openbare ruimte wordt door ontwerpers en bestuurders in Lyon opgevat als integraal onderdeel van stedelijke en sociaal-culturele (her)waardering. Het nieuwe OV van Lyon is van groot belang voor deze herwaardering. Lyon is in dit opzicht representatief voor de huidige situatie in Frankrijk. Met name de tram heeft onmiskenbaar een stempel gedrukt op de stedelijke ontwikkeling van de stad in het algemeen, en de openbare ruimte in het bijzonder. Dat is nog steeds zo. En ook in de nabije toekomst zal de betekenis van de tram voor de stad Lyon, inclusief haar regio, alleen maar toenemen. Presentatie bij de Communauté Urbaine de Lyon.


Manchester

Manchester is met name een voorbeeld van een nieuw, zeer succesvol regionaal systeem in de vorm van het light rail-stelsel 'Metrolink'. Een 'Planning Officer' van de vervoerder in Manchester windt er geen doekjes om: "Metrolink has brought an unprecedented level of mobility to many groups and has even created new markets for public transport." Het regionale mobiliteitsvraagstuk heeft Manchester echter nog lang niet volledig opgelost. Het is altijd nog werk in uitvoering. De plannen voor de nabije toekomst zijn echter grotendeels verzekerd en uitvoerbaar.
Op deze driedaagse studiereis wordt behalve aan mobiliteit vooral ook aandacht besteed aan de spectaculaire stedelijke herstructurering in diverse centrumgebieden. Presentatie bij Greater Manchester Public Transport Executive (GMPTE).


Stuttgart/Karlsruhe

Driedaagse studiereis naar het 'midden' van Duitsland. Algemene verkenning van de groene, heuvelachtige stad Stuttgart, met diverse architectonische hoogtepunten, waaronder het befaamde museum voor moderne kunst van wijlen de Britse architect James Stirling. Verder aandacht voor de ambitueuze plannen voor de transformatie van het hoofdstation en zijn omgeving.
Karlsruhe is beroemd door zijn unieke stedebouwkundige structuur. Maar heden ten dage is de stad een Mekka voor verkeerskundigen en vervoersplanologen. Beide gezichten van Karlsruhe komen uitvoerig aan bod. Presentatie door lokaal expert Axel Kühn.


Los Angeles/San Francisco

Los Angeles is een unieke stad. Het vertegenwoordigt zelfs een geheel nieuw type stad. Los Angeles staat bekend als het klassieke model voor een verspreide ongebreidelde verstedelijking. In deze studiereis van acht dagen (van zondag op zondag) gaan we dit model onderzoeken.
San Francisco wordt bezocht omdat het een prettige en interessante stad is, maar vooral omdat 'Frisco' zo mooi afsteekt ten opzichte van het verstrooide LA.
Programma's en presentaties worden thans uitgewerkt. Binnenkort meer informatie…


Vancouver/Cascadia

Deze studiereis beslaat (minimaal) acht dagen (van zondag op zondag). Cascadia is de internationale, super-regio in het Noord-westen van Amerika. Waar Lewis Mumford Megalopolis ooit afdeed als een mythe, daar wordt in Cascadia gewerkt aan dé Megalopolis van de 21ste eeuw. De centrale steden van deze Megalopolis - Vancouver (in Canada), Seattle en Porland (beide in de V.S.) - combineren hun stedelijke vitaliteit met een magnifieke ligging tussen Stille Oceaan en het Cascade-gebergte. De regio heeft een eigen identiteit, tot uitdrukking gebracht in een eigen vlag en credit card; en nog veel belangrijker in een uniek werk- en woonmilieu. Cascadia staat voor een stedelijk bewustzijn, waarin niettemin de natuur - de 'wildernis' - comfortabel dichtbij is.
De regio koestert een mondiale ligging, strategisch in de Pacific Northwest, dichtbij Azië, maar ook dichtbij belangrijke centra van Canada en de V.S. Cascadia vertegenwoordigt één van de grootste regionale economieën ter wereld.
De drie grote steden van de regio liggen in een circa 600 kilometerlange corridor, ontsloten door een Noord-zuid lopende autosnelweg (Highway 99/Interstate 5). De dimensies van het gebied zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld corridors als Amsterdam-Parijs, Barcelona-Madrid, of Tokyo-Nagoya.
Programma en presentaties worden binnenkort uitgewerkt. Wordt vervolgd…


Kaapstad/Zuid-Afrika

'Capetown' is met name bekend vanwege zijn unieke, magnifieke ligging in het landschap: aan een woeste oceaan en in de rug gedekt door de imposante Tafelberg. De stad heeft een turbulente geschiedenis achter de rug. Het tijdperk van de Apartheid vertoont nog steeds zijn sporen. Maar er zijn ook heel veel nieuwe ontwikkelingen. Deze achtdaagse reis zal voor minstens de helft van de tijd in het teken staan van Kaapstad, zoals dat was, is en mogelijk in de nabije toekomst zal zijn.
Tevens zijn korte bezoeken aan Johannesburg en Pretoria gepland, met een presentatie van het CSIR (de Zuid-Afrikaanse TNO) in de laatst genoemde stad. Binnenkort meer informatie…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) RVDB, Amsterdam, 2004