RVDB
Stedebouwkundig Ontwerp, Advies & Onderzoek
Urban Planning

Mobiliteit
&
Tussenpudding
 

Een pleidooi voor de stad - hier...
A6-A9: gemakzuchtig bedacht - hier...
Ontspoord. Lightrail in aantocht - hier...
Sporen in Nederland - hier...


"European cities, because they are cities and not just locales, could manage the articulation between the space of flows and the space of places, between function and experience, between power and culture, thus recreating the city of the future by building on the foundations of the past." (Manuel Castells)

Ongebreidelde automobiliteit ondergraaft op den duur de stad. Nog meer auto-infrastructuur is geen oplossing. We zijn niet gecharmeerd van 'tussenpudding' maar wel van stedelijke 'bonbons' zoals Maastricht. Helaas neemt de automobiliteit sterk toe. Bovendien maakt de auto het niet alleen mogelijk, maar ook nóodzakelijk om woon- en werklocaties, maar juist ook voorzieningen op enige afstand van de steden, of tussen steden in te situeren. Congestie en parkeerdruk in de steden bevorderen bovendien dat ook werk en voorzieningen buiten de stad terecht komen. Het stedelijk gebied krijgt de vorm van een 'Nevelstad', of een zogenaamde tussenpudding: verstedelijking zonder ruggengraat die de weg van de minste weerstand volgt.

Lees en leer meer over de fenomenen mobiliteit en tussenpudding in onze volgende artikelen:

Een pleidooi voor de stad, essay door Rob van der Bijl en Jake Wiersma - hier...
A6-A9: gemakzuchtig bedacht, door Rob van der Bijl - hier...
Ontspoord. Lightrail in aantocht, door Teus Molenaar (P+) - hier...
Sporen in Nederland, door Hella Rottenberg en Tomas Vanheste (VN) - hier...

 


Home...

(C) RVDB, Amsterdam 2006-2008