Arjen Duinker

English version, click here...

RVDB's favoriete dichter...
...uit Café De Klok in Delft.


De steen bloeit.De steen bloeit.
De steen die niet kan bloeien,
Wat bloeit die steen.


Zijn bloesems zijn veelkleurig.
Gekleurd als de wolken wanneer de maan hen beschijnt,
Gekleurd als jouw ogen, liefste,
En warm.
Gekleurd als vrolijke ideeën,
Veelkleurig als golven die tot aan de horizon golven.


Wat bloeit de steen,
Wat bloeit de steen die niet kan bloeien ...


Hij geurt naar de wind die het gehuil uiteenslaat,
Hij geurt naar het vanzelfsprekende,
Naar bloed,
Gepofte kastanjes,
Drukte in de straten.
Hij geurt naar een vrijheid van zien en voelen
En betovert veelkleurige vlinders.


Zo bloeit de steen,
De steen die niet kan bloeien.
Ik kom terug,
Ik kom terug, liefste, met een van zijn bloesems.

 

Uit de bundel 'Het uur van de droom' (Meulenhoff, 1996)
© 2000 Arjen Duinker

 

 

 

 

 

Arjen Duinker

RVDB's favorite poet...
...from Café De Klok at Delft, Holland.

The stone blossoms

The stone blossoms.
The stone that cannot blossom,
How it blossoms, that stone.

Its flowers are full of colour.
Coloured like the clouds, when the moon lights their edges,
Coloured like your eyes, my love,
And warm.
Coloured like joyful ideas,
Full of colour like waves swelling far out to sea.

How the stone blossoms.
How it blossoms, the stone that cannot blossom...

It smells of the wind that blows away wailing,
It smells of things that need no explaining,
Of blood,
Roast chestnuts,
Crowds in the streets.
It smells of freedom of seeing and feeling
And bewitches colourful butterflies.

That's how the stone blossoms,
The stone that cannot blossom.
I'll come back,
I'll come back, my love, with one of its flowers.


English translation by David Colmer